Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de opmaak en inhoud van OGGO.nl, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We doen ons best om de getoonde informatie zo volledig mogelijk te maken en houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

Niets van OGGO.nl mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wij doen ons best om OGGO.nl Up To Date te houden, staat uw bedrijf, instelling of vereniging nog niet op de Online Gids Goeree-Overflakkee of zijn uw gegevens veranderd, mail het ons en wij passen het aan.